ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ - ΠΕΔΥ

ΑΡΝΙΣΣΑ, Βεγοριτιδα, Πελλα, 58002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2381351000

Fax : 2381052009

kyarnissas@1058.syzefxis.gov.gr