ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΔΥ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, Κρυα Βρυση, Πελλα, 58300

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2382351100

Fax : 2382351136

kykbey@1081.syzefxis.gov.gr