ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΕΔΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2682047166 /  2682047169

Fax : 2682047166 /  2682021615

nmyprev@otenet.gr