ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΔΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, Σαμοθρακη, Εβρος, 68002

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2551350700

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2551041211

ky_samothrakis@4ype-pedy.gr