ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ - ΠΕΔΥ

ΔΙΚΑΙΑ, Τριγωνο, Εβρος, 68007

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2556350000

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2556350017

ky_dikaion@4ype-pedy.gr