ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ - ΠΕΔΥ

ΣΑΠΕΣ, Σαπες, Ροδοπη, 69300

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2532350000

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2532022221

info@1104.syzefxis.gov.gr