ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΕΔΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ, Ταμινες, Ευβοια, 34500

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2223350002 /  2223350003 /  2223350008

Fax : 2223029815

sganoti@1050.syzefxis.gov.gr