ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Πορφυρογένη 2, ΑΓΡΙΑ, Αγρια, Μαγνησια, 37300

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2428350000

Fax : 2428091388