ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΕΝΗ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πλατεία Νοσοκομείου 2, ΦΛΩΡΙΝΑ, Φλωρινα [Δημος], Φλωρινα, 53100

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2385350100 /  2385022555 /  2385045153

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2385029555

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2385022175 /  2385044929 /  2385028888 /  2385045265 /  2385028016 /  2385028888 /  2385025144 /  2385045788 /  2385045266

hos-flo@otenet.gr