ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ

Αθηνών 6, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ, Ριο, Αχαϊα, 26504

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2613602607

Fax : 2610990978