ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Πατρών Πύργου 60, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26333

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2613602504

Fax : 2610528534