ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Ιπποκράτους Τέρμα, Δραμα [Δημος], Δραμα, 66100

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2521023351 /  2521023352 /  2521023353 /  2521350400 /  2521023354 /  2521023355

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2521021883

Σταθερό : 2521350236 /  2521350213

protokolo@dramahospital.gr