ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ  >>  Διοικητική Υπηρεσία  >>  Τμήμα Γραμματείας - Πρωτόκολλο

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

Τμήμα Γραμματείας - Πρωτόκολλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2313301155 /  2313301156