ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  >>  Διεύθυνση Προσωπικού Νομικών Προσώπων  >>  Τμήμα Γιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Γιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου

Αριστοτέλους 17, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10433

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132161011 /  2132161012 /  2132161013 /  2132161026

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132161026

prosopnpc@yyka.gov.gr

Δες στον Χάρτη