ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Σταφιδάλωνα, ΑΙΓΙΟ, Αιγιο, Αχαϊα, 25100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2691023501

Fax : 2691068475

mail@7dim-aigiou.ach.sch.gr

Δες στον Χάρτη