ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας& Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γενική Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας& Πρόνοιας

Αριστοτέλους 17, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10433

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2105234768 /  2132010575

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132161522

Γραμματεία

Σταθερό : 2132161500

Fax : 2105237651

dey@yyka.gov.gr

Δες στον Χάρτη