ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  >>  Διεύθυνση Ευρωπαϊκής& Διεθνούς Πολιτικής Υγείας  >>  Τμήμα Β΄ - Τμήμα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης& Νομοθετικής Εναρμόνισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Β΄ - Τμήμα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης& Νομοθετικής Εναρμόνισης

Αριστοτέλους 17, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10433

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132161602 /  2132161603 /  2132161604 /  2132161606 /  2132161633

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132161629

Δες στον Χάρτη