ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  >>  Σημεία Εξυπηρέτησης Μηχανικών& Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  >>  Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων& Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών& Εργοληπών Δημοσίων Έργων

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων& Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών& Εργοληπών Δημοσίων Έργων

Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, ΣΤΑΔΙΟ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10561

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2103740000

epublic@tsmede.gr

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στο Χάρτη