ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -'Εργπθ& Υποδομών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 80-88, ΦΙΞ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11741

Γραμματεία

Σταθερό: 2132065305 /  2132065882 /  2132065300

Fax: 2132065307

Δες στο Χάρτη