ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  >>  Τομέας Μηχανικών - Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  >>  Διεύθυνση Συντάξεων - Ασφάλισης  >>  Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης Εγγυητικών Επιστολών - Διμερών Συμβάσεων

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης Εγγυητικών Επιστολών - Διμερών Συμβάσεων

Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, ΣΤΑΔΙΟ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10561

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2103740224 /  2103740201 /  2103740223

diadohiki@tsmede.gr, skonstantaras@tsmede.gr

Δες στο Χάρτη