ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  >>  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  >>  Τμήμα Συλλογικών Οργάνων& Επιτροπών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων& Επιτροπών

Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 15-17, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11743

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132063569 /  2132063587 /  2132063602 /  2132063603 /  2132063622 /  2132063718 /  2132063775 /  2132063795 /  2132063830 /  2132063533 /  2132063532 /  2132063534 /  2132063683 /  2132063648 /  2132063534 /  2132063536 /  2132063551 /  2132063554 /  2132063561 /  2132063562 /  2132063566

Fax : 2132063533 /  2132063565 /  2132063591 /  2132063599 /  2132063608 /  2132063818 /  2132063819 /  2106984182

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132063524

Fax : 2132063533

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στον Χάρτη