ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Λεωφόρος Συγγρού Ανδρέα 80-88, ΦΙΞ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11741

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132065221 /  2132065323 /  2132065610 /  2132065611 /  2132065614 /  2132065615 /  2132065620 /  2132035620 /  2132035742 /  2132035726 /  2132065030 /  2132065031 /  2132065145 /  2132065204 /  2132065205 /  2132065207 /  2132065212

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2132065617

Fax : 2132065088 /  2132065616

Δες στον Χάρτη