ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ

Ιχθυοκαλλιέργειες

ΑΧΛΑΔΙ, Έχινος, Φθιώτιδα

  2238051024

Έχινος

Δες στον Χάρτη