ΣΕΝΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ

ΣΕΝΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ

Εργοστάσιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑ 11 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 43, Θεσσαλονίκη, 57022

  2310569851

ΣΕΝΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη