-ΣΕΠΕ - ΚΕΠΕΚ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

-ΣΕΠΕ - ΚΕΠΕΚ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Σέρρες [Δήμος], Σέρρες

  2321026337

  2321097573

Σέρρες [Δήμος]

Δες στον Χάρτη