-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ

-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ

Φαρμακεία

Οικονομάκη Τάκη 86, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55131

  2310414837

Καλαμαριά