Εικόνα - ΣΙΜΤΕΚ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ-SIMTEC SA - 11888giaola

ΣΙΜΤΕΚ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ-SIMTEC SA

Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Παλαιών Πατρών Γερμανού 2, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54622

  2310251731

  2310288391

  http://www.simtec.gr/el/

ANSYS, FLUENT, CFX, CFD, MECHANICAL, FEA, WORKBENCH, SPACECLAIM, AIM, HFSS, SIWAVE, MAXWELL, SIMPLORER, AUTODESK, AUTOCAD, INVENTOR, AUTODESSYS, FORMZ, BONZAI3D

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Η SIMTEC μοναδική πιστοποιημένη αντιπρόσωπος της ANSYS σε 10+ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσφέρει προηγμένο λογισμικό και υπηρεσίες υπολογιστικής ανάλυσης, προσομοίωσης και σχεδίασης. Δραστηριοποιείται σε 4 επιστημονικές περιοχές: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (CFD), Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA), Υπολογιστική Ηλεκτρομαγνητική (EDA/CEM), Τρισδιάστατη Σχεδίαση (CAD). Στη SIMTEC σήμερα στηρίζονται: Ηγέτες της ΝΑ Ευρώπης στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, τα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής, τα σημαντικότερα ερευνητικά ινστιτούτα, νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις.