-ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

ΤΘ 1144, Ιωάννινα, 45001

  2653041281

  2653042160

Δες στο Χάρτη