-ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

-ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Σάλακος, Κως, Δωδεκάνησα, 85106

  2246031260

Κως

Δες στον Χάρτη