-ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

-ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

  2333023306

Αλεξάνδρεια

-ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη