ΣΤΑΥΡΟΣ Σ ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΚΕΛΥΦΟΣ HOTEL

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ ΚΟΣΜΙΔΗΣ-ΚΕΛΥΦΟΣ HOTEL

Ξενοδοχεία

Νέος Μαρμαράς, ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Σιθωνία, Χαλκιδική, 63081

 6947408633 / 2375071801 / 2375072833

  http://www.kelyfos.gr

Σιθωνία

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

3 ΑΣΤΕΡΙΑ