-ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φαρμακεία

Απολλωνιάδος 41, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54632

  2310535895

Θεσσαλονίκη [Δήμος]