ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Μπαρ Εστιατόριο

ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 8 & ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ 5, Ιωάννινα [Δήμος], Ιωάννινα

  2651079444

Ιωάννινα [Δήμος]

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

CAFE BAR