ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ

Τεχνικά Έργα

Τσόντου Γεώργιου 27, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54627

  2310325084 / 2310325066

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

Δες στον Χάρτη