Εικόνα - ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ - 11888giaola

ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ

Τεχνικά Γραφεία και Εταιρείες

Ανδρόνικου Εμ. 1, ΣΕΡΡΕΣ, Σέρρες [Δήμος], Σέρρες, 62123

 6986150958 / 6972027558 / 6972027550 / 2321057646

  2321057647

  https://goo.gl/02Ca68

Σέρρες [Δήμος]

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Η εταιρία Ταΐρης Άγγελος ΙΚΕ είναι μία νεοϊδρυθείσα τεχνική εταιρία με έμφαση στον τομέα παραγωγής και διάστρωσης ασφάλτου η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2016. Η εταιρία εδρεύει στο 1ο χλμ Σερρών Θεσσαλονίκης και εξειδικεύεται στην αποπεράτωση τεχνικών έργων διάστρωσης ασφάλτου, αναλαμβάνει χωματουργικές εργασίες και διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων καθώς επίσης διαθέτει τα μηχανήματά της προς ενοικίαση όταν αυτά είναι διαθέσιμα.