-Ταμηλιάς Χρήστος Γ.

-Ταμηλιάς Χρήστος Γ.

Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

Λιμνοχώρι, Αμύνταιο, Φλώρινα, 53075

  2386041176

Αμύνταιο

-Ταμηλιάς Χρήστος Γ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη