-ΤΕΕ - 2o ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

-ΤΕΕ - 2o ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Οικισμός Πύργου, Τρίκαλα, 42100

  2431037508

-ΤΕΕ - 2o ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη