-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μεσσαπίες, Εύβοια

  2228099502

Μεσσαπίες

Δες στο Χάρτη