-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Μεσσαπίες, Εύβοια

  2228099504

Μεσσαπίες

Δες στον Χάρτη