-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ) - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ) - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Καρπενήσι, Καρπενήσι [Δήμος], Ευρυτανία

  2237025063

Καρπενήσι [Δήμος]

Δες στον Χάρτη