-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΤΕΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Περιφερειακή Οδός Λάρισας - Τρικάλων, Λάρισα [Δήμος], Λάρισα

  2410684303

Λάρισα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη