Δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση internet!
Παρακαλούμε ελέγξτε την σύνδεσή σας.

Προσωποποιημένες προτάσεις

Άνοιγμα σε PDF αρχείο

Εκτύπωση

Δημιουργία Ατομικού Προφίλ

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ

Για εμάς στον Όμιλο ΟΤΕ, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και η υπηρεσία 11888 giaola (εφεξής η Υπηρεσία) δεν αποτελεί εξαίρεση. Για να απολαμβάνετε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, προσφορές προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και προσφορές καταστημάτων σύμφωνα με την τοποθεσία που βρίσκεστε, παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις δυνατότητες δημιουργίας του ατομικού σας προφίλ και παροχής της συναίνεσής σας για την τοποθεσία που βρίσκετε.

Για ποιόν λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν δώσετε την συναίνεσή σας στην δημιουργία ατομικού προφίλ, εμείς θα αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε προκειμένου να απευθύνουμε σε εσάς προσωποποιημένες προσφορές, προτάσεις και λύσεις, μέσω της Υπηρεσίας, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες.

Επιπλέον, η εξυπηρέτησή σας και η ικανοποίηση των τυχόν αιτημάτων ή ερωτήσεων που σχετίζονται με την Υπηρεσία θα πραγματοποιείται σε προσωπικό επίπεδο, ενώ θα συμμετέχετε σε έρευνες αγοράς για να διαπιστώσουμε τον βαθμό ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες μας με σκοπό να αναλύσουμε την καταναλωτική σας συμπεριφορά.

Επίσης, εφόσον έχετε δώσει την άδειά σας για πρόσβαση στην τοποθεσία σας, εμείς θα μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις με προσφορές καταστημάτων που βρίσκονται κοντά σας.

Με ποιους τρόπους επικοινωνούμε μαζί σας;

Επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή/και sms ή και τηλεφωνικώς στα στοιχεία που εσείς μας δηλώνετε στην ιστοσελίδα μας σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία.

Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της ιστοσελίδας www.11888.gr ή /και μέσω των mobile applications του 11888 giaola που χρησιμοποιείτε (π.χ. μέσω push notifications).

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε με τη συναίνεσή σας για τους προαναφερόμενους σκοπούς περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Δεδομένα που προκύπτουν από την χρήση της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
Εάν είστε Επαγγελματίας:

Εάν είστε Εγγεγραμμένος Χρήστης του 11888 giaola.gr:

β) Δεδομένα θέσης εφόσον μας έχετε δώσει την άδειά σας για να μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές καταστημάτων.

Φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας! Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απόρρητου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, που εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε, στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία και τη διατήρησή τους.

Ο ΟΤΕ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), η οποία είναι διαθέσιμη στο link www.cosmote.gr/dataprivacypolicy.

Η διαχείριση του προφίλ σας και της εμφάνισης του στίγματός σας στο χάρτη είναι στα χέρια σας.Μπορείτε να ανακαλέσετε όποια στιγμή επιθυμείτε τη συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) μέσα από το προφίλ στο www.11888.gr ή την εφαρμογή 11888 giaola και επιλέγοντας το πεδίο ‘’ Δεν θέλω να λαμβάνω προσωποποιημένες προτάσεις ’’

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για εμφάνιση του στίγματός σας στο χάρτη μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Πώς θα ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργσία προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης:Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.
Δικαίωμα διόρθωσης:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).
Δικαίωμα διαγραφής:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση μεβάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον, ότι ο ΟΤΕ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα. της Αρχής.