ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Πεζούλα, ΠΕΖΟΥΛΑ, Νεβρόπολη Αγράφων, Καρδίτσα, 43067

 6986091258 / 2441092128

  2441092128

  www.xenonastopetrino.gr

Νεβρόπολη Αγράφων

Δες στο Χάρτη