ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Καφέ Ίντερνετ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 122, Θεσσαλονίκη

  2310638610

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη