-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ

-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Αμύνταιο, Αμύνταιο, Φλώρινα

  2386041044

-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη