-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ

-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Αμύνταιο, Αμύνταιο, Φλώρινα

  2386041044

Αμύνταιο

Δες στο Χάρτη