ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΕΒ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΟΕΒ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ, Κρύα Βρύση, Πέλλα

  2382061929

Κρύα Βρύση

Δες στον Χάρτη