ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤ ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΙΩΑΝ ΟΕ-ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΟΕ

ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤ ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΙΩΑΝ ΟΕ-ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΟΕ

Εμπόριο Αλλαντικών

Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη

  2310796257

  www.enterotechniki.gr

Εχεδώρου

Δες στον Χάρτη