-ΤΣΟΥΡΟΥΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΤΣΟΥΡΟΥΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Οπωροπωλεία

Λοχαγού Ντάνη 2 & 28ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

  2392032944

-ΤΣΟΥΡΟΥΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη