ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ. Ν

ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ. Ν

Εργολάβος Δημόσιων Έργων

Κ. Βάρδα 18, Γιαννιτσά, Πέλλα

  2382024895

Γιαννιτσά

ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ. Ν
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη