Εικόνα - UNIPRINT - 11888giaola

UNIPRINT

Γραφικές Τέχνες

Οικοδομικό Τετράγωνο 43, ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ, ΣΙΝΔΟΣ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη, 57022

  2310796411 / 2310243014

  2310796422

  www.uniprint.gr

Εχεδώρου

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Παρέχουμε παραγωγή εντύπων πάσης φύσεως, φακέλλων, καρτών, ειδικών εντύπων ασφαλείας, πλαστικών καρτών, ειδικών εφαρμογών (direct mailing), προσωποποιημένες αιτήσεις και θερμικών χαρτιών.